ห้องพัก

เช็คอิน / 15:00 - 19:30 น
เช็คเอาท์ / ถึง 10:00 น

* หากต้องการใช้บริการรถรับส่งฟรีของโรงแรมโปรดทำการสำรองห้องพักในขณะที่ทำการจอง

รถรับส่งฟรีวิ่งตามกำหนดการดังต่อไปนี้
ออกจากสถานีเวลา 15:10, 16:15 และ 17:15
ออกจากโรงแรมเวลา 9:00 น. 9:30 น. และ 10:00 น.

* คุณต้องเข้าเช็คอินภายในเวลา 19:30 น. เพื่อรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม ผู้เข้าพักที่เช็คอินหลังเวลานี้อาจไม่ได้รับอาหารเย็นและจะไม่ได้รับเงินคืน